Juliska Carine

Juliska Carine Stemless White Wine Glass
Juliska Carine Red Wine Goblet
Juliska Carine Small Tumble
Juliska Carine Large Tumbler
Juliska Carine Double Old Fashioned Glass
Juliska Carine Martini Glass
Juliska Carine Toasting Flutes
Juliska Carine Champagne Bucket
Juliska Carine Carafe
Juliska Carine Chip 'n Dip